14. ročník
14. ročník
Modrohlásek
Kladno - Středočeský kraj
sbormistr MgA. Tereza Nedomová
klavírní doprovod
Jan Vacek

Sbor založen v roce:   2013

Základní repertoár sboru:       lidové písně v úpravě Milana Uherka, sborové umělé písně Petra Ebena, Jaroslava Herdena, Zbyňka Císaře, Ivety I. Poslední, John Lennon: Imagine, Giulio Caccini: Ave Maria, Petr Eben: Truvérská mše, Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák: minioperky O Budulínkovi, Červená Karkulka, O dvanácti měsíčkách.

Místa koncertování:    Kulturní dům Kladno, Sítná, Městské divadlo Slaný, Sokolovna Hostivice, kostel Sv. Jakuba Hostivice, Sbor Dr. Alberta Schweitzera Hostivice, klášter Hájek u Chýně.


získaná ocenění:

Získaná ocenění: Soutěžní sborová přehlídka ZUŠ – krajské kolo, školní rok 2015/2016: bronzové pásmo, soutěžní sborová přehlídka, školní rok 2018/2019: stříbrné pásmo.