17. ročník
17. ročník

 

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2027"

S velkou lítostí Vám musíme sdělit, že vzhledem k velkým nákladům, které Památník Lidice každoročně na tuto akci vynakládá, pozastavujeme                   17. ročník pěvecké přehlídky. Vzhledem k tomu, že tato dětská pěvecká přehlídka sborů je tradiční součástí doprovodného programu k pietnímu aktu k vyhlazení obce Lidice, rozhodli jsme se ji zcela nerušit.

17. ročník se uskuteční v roce 2027, při 85. výročí 

Děkujeme všem, kteří se na této akci s námi podíleli.

Přehlídka je organizována s podporou Senátu PČR, MK ČR, MŠMT a krajských hejtmanů.

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“