12. ročník
12. ročník
Slunečnice
Kroměříž - Zlínský kraj
sbormistr Lenka Doubravová
klavírní doprovod
Vít Krejčiřík
záštita - hejtman Jiří Čunek
www stránky sboru

ZUŠ navazuje na bohaté tradice hudební školy, která byla založena v r. 1882 při pěveckém spolku Moravan jako první česká hudební škola na Moravě (rok po otevření Národního divadla a dříve než byly postaveny Rudolfinum a Obecním dům v Praze). Za téměř 120 let se vystřídalo hodně generací, měnila se společenská zařízení, avšak škola za celou dobu své existence nepřerušila svoji činnost a stále plnila své poslání.


získaná ocenění:

Postup do celostátního kola soutěžní přehlídky školních dětských pěveckých sborů, stříbrné pásmo - Svátky písní Olomouc.