11. ročník
11. ročník
Gaudium
Jihlava - Kraj Vysočina
sbormistr Mgr. Petr Sobotka
klavírní doprovod
Mgr. Petra Vybíralová
záštitu sboru udělil hejtman MUDr. Jiří Běhounek

Sbor byl založen v roce 1994.

Základní repertoár sboru: lidové písně, výběr skladeb od baroka až po současné autory.

Místa koncertování: Jihlava, Telč, Praha, Salzburg, Augsburg.


získaná ocenění:

Sbor se každoročně zúčastňuje českých i zahraničních nesoutěžních festivalů,

stříbrné pásmo v krajském kole soutěže ZUŠ 2016.

Spolupráce: Jihlavský smíšený sbor Melodie, Hradišťan, dětský pěvecký sbor TELČísla.