12. ročník
12. ročník
Carmen
Louny - Ústecký kraj
sbormistr Renata Friedlová, Kateřina Štolová
klavírní doprovod
Jitka Sedláčková
záštita - hejtman Oldřich Bubeníček
www stránky sboru

Dětský pěvecký sbor Carmen vznikl na začátku roku 2014. Členy sboru jsou žáci ZUŠ Louny, převážně instrumentalisté, ve věku od osmi let. Prvním velkým vystoupením Carmen byl výjimečný koncert sestavený z částí českých oper. Za své krátké působení už sbor stihl mnohá vystoupení, festivaly a také se podílel na natočení tří CD.

Slovo Carmen je známé především jako název jedné z oper George Bizeta, ale v překladu „carmen“ znamená „píseň“, a právě píseň je pro dětský pěvecký sbor Carmen tím nejdůležitějším.


získaná ocenění:

Důležité bylo prvenství na celostátním festivalu „Hrajeme s Orffem...“ v roce 2015, a v roce 2016 ocenění „Laureát festivalu“, spolupráce se skladatelem Danielem Dobiášem nebo interpretace písní současného českého skladatele Zdeňka Šestáka. V soutěži pěveckých sborů vyhlášené MŠMT v roce 2016 získal sbor „zlaté pásmo“ v krajském kole a také účinkoval v zahraničí – v Budapešti a Mnichově.