12. ročník
12. ročník
Zámecký pěvecký sbor
Jičín - Královéhradecký kraj
sbormistr Pavlína Hrdinová, DiS
klavírní doprovod
Mgr. Pavel Krčmárik
záštita - hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D
www stránky sboru

Ve sborovém zpěvu se věnujeme soustavnému zdokonalování pěveckých návyků a dovedností. Patří k tomu i vedení k harmonickému cítění a sluchové vytříbenosti. Tohoto, ne příliš snadného úkolu, se žáci  snaží dosáhnout na hodinách sborového a komorního zpěvu. Jejich pravidelná setkání se konají jednou týdně. Repertoár je přizpůsoben věku a schopnostem dětí (jednohlasé písně, lidové písně, vícehlasé písně – stará hudba, spirituály, populární hudba…). Odměnou za systematickou a pečlivou práci je radost z čistě znějících vokálů a prezentace vícehlasého zpěvu na veřejných vystoupeních a koncertech (festival Jičín-město pohádky, Valdštejnské slavnosti,  pravidelné koncerty v kostele sv. Ignáce v Jičíne, v kostele v Popovicích a Konecchlumí; interní i veřejné koncerty ).