16. ročník
16. ročník
Ostravský dětský sbor
Ostrava - Moravskoslezský kraj
sbormistr Jakub Šatný
klavírní doprovod
MgA. Jana Davidová

Sbor byl založen roku 1964.

repertoár sboru v součansosti představuje duchovní skladby renesanční polyfonie a východní ortodoxní liturgie, díla klasická a celá řada skladeb soudobých našich i zahraničních autorů. V repertoáru mají své místo i úpravy lidových písní, včetně spirituálů a populárních žánrů.

Největší úspěchy - Ostravský dětský pěvecký sbor se za celou dobu své existence zúčastnil řady festivalů, soutěží a koncertních turné ( Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Holandsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie a Japonsko )

Místa koncertování - koncertní sály, kostely v Ostravě a okolí