15. ročník
15. ročník
DPS Malicháček
Holice - Pardubický kraj
sbormistr Martin Beran
klavírní doprovod
Tereza Vostřelová
Roman Línek, náměstek hejtmana

Malicháček byl založen v roce 2015.

Základní repertoár sboru - úpravy lidových písní ( zejm. českých a moravských ), česká tvorba 20. a 21. století pro dětské pěvecké sbory, pásma vánočních koled.

Místa koncertování - Dánsko ( Kodaň ), Holice, Pardubice, Veliny, Vysoké Chvojno, Horní Ředice, Dolní Roveň, Chrudim, Svitavy ( vše ČR )


získaná ocenění:

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu 2016, 2019 ( 2 x stříbrné pásmo )

Krajské kolo přehlídky školních dětských pěveckých sborů 2017, 2019 ( 2 x stříbrné pásmo )