16. ročník
16. ročník
Vídeňáček - Pěvecký sbor ZUŠ F. Jílka
Brno - Jihomoravský kraj
sbormistr Marta Kročová
klavírní doprovod
Stanislav Boldižár
Záštita - Mgr. Jan Grolich - hejtman Jihomoravského kraje

Sbor byl založen roku 2018.

Základní repertoár sboru - J. Saidlová - Jarní kánon, Voňavý kánon, Z. Lukaš - Jede sedlák ze mlejna

Místa koncertování - Brno - Červený kostel, Besední dům