12. ročník
12. ročník
Dívčí pěvecký sbor Prímadonky
Havlíčkův Brod - Kraj Vysočina
sbormistr MgA. Ondřej Štefáček
klavírní doprovod
Šárka Baštová
záštita - hejtman MUDr. Jiří Běhounek
www stránky sboru

Za dobu své krátké existence se pěvecký sbor stal nedílnou součástí hudebního života v Havlíčkově Brodě i v okolí. K obnovení sboru došlo 20. června 2012. Základní repertoá sboru je žánrově nevyhraněný, duchovní hudba – mše, adventní a vánoční skladby, chorály; umělé skladby - od baroka po současnost; vícehlasé úpravy lidových písní, spirituály, muzikály a pop.


získaná ocenění:

Na první soutěže se sbor chystá na jaře 2018.