13. ročník
13. ročník
CARMÍNEK
České Budějovice - Jihočeský kraj
sbormistr Jitka Šimková
klavírní doprovod
Sergey Perepeliatnyk
Jnemování sboru, Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí odd. mládeže, tělovýchovy a sportu
www stránky sboru

Děti zpívají úpravy lidových a umělých písní, skladby našich i zahraničních autorů a jsou hlasové připravovány pro vstup do koncertního sboru Českobudějovického dětského pěveckého sboru Carmína.


získaná ocenění:

V roce 2016 na soutěžní přehlídce sborů v Třebíči se umístil ve zlatém pásmu v kategorii mladších pěveckých sborů a zároveň se stal absolutním vítězem celé přehlídky.

V roce 2017 se zúčastnil festivalové přehlídky dětských pěveckých sboru „Miniacalanthis“ v Plzni, v roce 2018 přehlídky pěveckých sborů „Je kraj, kde voní tráva“ v Sušici.