13. ročník
13. ročník
Domni,gaudete! /chlapecký přípravný sbor DPS IUVENTUS,GAUDE!
Jablonec nad Nisou - Liberecký kraj
sbormistr MgA. Tomáš Pospíšil
klavírní doprovod
Mgr. Jana Lišková Kvochová
záštitu udělil Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana
www stránky sboru

Od samotného vzniku pořádá IUVENTUS, GAUDE! pravidelná podzimní setkání s různými inspirujícími umělci. V letech 2006 - 2018 se setkával na improvizačních koncertech s Jiřím Stivínem a Štěpánem Rakem, v následujících letech se souborem Hradišťan (2011), Musica Florea (společné provedeni oratoria Mesiáš 2012), kapelou Spirituál Kvintet (2013), houslistou Alexanderem Shonertem (2014) a varhaníkem Přemyslem Kšicou (2016). V září 2017 účinkoval na společném koncertě s houslistou Jaroslavem Svěceným.


získaná ocenění:

1. Dobrý pocit, že dnes kluci zpívají a zpěv je baví.

2. Koncertní sbor zaplňující se kluky.

3. Stříbrné pásmo na soutěži Zahrada písní