13. ročník
13. ročník
Pěvecký sbor ZUŠ Teplice
Teplice - Ústecký kraj
sbormistr Květuše Martínková
klavírní doprovod
Markéta Loskotová
záštitu udělil hejtman Oldřich Bubeníček
www stránky sboru

Hudební škola v Teplicích byla založena v roce 1926, v názvu nesla jméno Viléma Kurze. Jejím zakladatelem a prvním ředitelem byl Alois Sarauer. Škola se aktivně podílí na kulturním životě lázeňského města Teplice. Sbor byl založen v roce 2018.