13. ročník
13. ročník
Dětský sbor Písnička
Benátky nad Jizerou - Středočeský kraj
sbormistr MgA. Milan Kolář
klavírní doprovod
Mgr. Květoslava Jará
záštitu udělila hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
www stránky sboru

ZUŠ J.A.Bendy působí v Benátkách n.J. od roku 1986. Škola byla původně pobočkou LŠU Mladá Boleslav a vyučoval se zde pouze hudební obor - klavír, housle a žesťové dechové nástroje. Od září 1986 byla na popud školní inspektorky paní Milady Lesevové osamostatněna jako Lidová škola umění se všemi čtyřmi obory. Ve školním roce 1989/90 dochází k podstatné změně názvu škol na základní umělecké školy - ZUŠ. Od roku 1990 nese ve svém názvu jméno Jiřího Antonína Bendy.
 


získaná ocenění:

 

Vzhledem k tomu, že jde o sbor mladší, soutěžních přehlídek se zatím nezúčastňujeme.