13. ročník
13. ročník
Sedmikrásky
Klatovy I - Plzeňský kraj
sbormistr
záštitu udělil hejtman Bc. Josef Bernard
www stránky sboru

Místa koncertování: lokální hudební pořady, hudební akce krajského i celostátního významu


získaná ocenění:

Získaná ocenění: zlatá pásma na přehlídce školních dětských pěveckých sborů Plzeňského

kraje, stříbrná ocenění na soutěžích Musica sacra (zámek Kozel) a Zahrada písní (Praha),

pravidelná účast na Evropském festivalu duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald,

spolupráce se skupinou Nezmaři, Hradišťan a s Jaroslavem Uhlířem, spolupráce s hnutím

Stonožka