13. ročník
13. ročník
Campanella
Olomouc - Olomoucký kraj
sbormistr Mgr. Jana Synková
klavírní doprovod
PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.
záštitu udělil Ladislav Hynek, náměstek hejtmana
www stránky sboru

Pěvecký sbor CAMPANELLA založili v roce 1967 otec a syn Karel a Jiří Klimešovi. Od doby svého vzniku je sbor nedílnou součástí kulturního života v Olomouci. Za dobu své existence Campanella uspořádala více než 1500 koncertů a absolvovala řadu koncertních turné po různých zemích Evropy, Asie, Ameriky i Afriky.

Od roku 2012 je sbor Campanella součástí Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc. Pravidelně pořádá podzimní, vánoční a jarní koncerty a jednotlivá pěvecká oddělení sboru se účastní různých festivalů, soutěží a přehlídek dětských pěveckých sborů.

V současné době v pěveckých odděleních Campanelly zpívá přes 200 zpěváků ve věku od 3 do 18 let. Přípravná oddělení BROUČCI (předškoláci) a BERUNKY (děti prvních a druhých tříd) řídí sbormistryně Daniela Vrajová, MLADŠÍ CAMPANELLU (děti druhých až čtvrtých tříd) vede sbormistryně Anna Králová a hlavní sbor CAMPANELLU (děti od pátých tříd) řídí sbormistryně Jana Synková.


získaná ocenění:

2017 Zlaté pásmo

2017 Voce Magna Žilina

2018 1. místo na mezinárodním hudebním festivalu v belgickém Neerpeltu