13. ročník
13. ročník
Vox gaudens
Brno - Jihomoravský kraj
sbormistr MgA. Jana Suchomelová
klavírní doprovod
MgA. Jiří Hrubý
záštitu udělil hejtman JUDr. Bohumil Šimek
www stránky sboru

Škola byla původně zřízena Biskupstvím brněnským a v době od 1. 7. 1991 do 1. 2. 1993 nesla název „Varhanická škola“. Vznikla na základě potřeby výchovy chrámových varhaníků a zpěváků. Navázala na tradici původní Varhanické školy založené roku 1881 Jednotou pro zvelebení církevní hudby na Moravě, jejímž ředitelem byl Leoš Janáček. Janáčkova Varhanická škola sídlila ve stejných místech jako současná ZUŠ varhanická.


získaná ocenění:

Na první soutěž se sbor chystá v březnu 2019.