15. ročník
15. ročník
host přehlídky
Chorus Carolinus Kladno
Kladno - Středočeský kraj
sbormistr Karel Procházka

Chorus Carolinus Kladno vznikl v roce 1998. Zpočátku byl úzce spojen s chrámovým sborem Schola cantorum Sanctae Caeciliae Kladno Rozdělov sbormistra Jána Čambála (1927-2010), z jehož lidského a hudebního odkazu těží, nejen zakládající členové, dodnes. Chorus Carolinus se věnuje regionální, české a evropské hudbě 18. století. Z chrámové sbírky kostela Nejsvětější Trojice na Smečně oživuje zapomenutá díla F. X. Brixiho (1732-1771), F. Mensiho (1753-1829), J. K. Loose (1722-1772), aj. Dále uvádí skladby G. F. Händela (1685-1759) a ze soudobé hudby díla J. Čambála a K. J. Procházky. Za dvacet dva let soubor absolvoval přes 300 koncertních vystoupení a uvedl na 330 skladeb - novodobých i původních premiér a vlastních úprav písní. Vzniklo 17 CD: s hudbou F. Mensiho (2003, 2009, 2013, 2019), F. X. Brixiho (2007, 2021), J. K. Loose (2011, 2017), J. Čambála (2012, 2017), K. J Procházky (2011, 2015), F. V. Habermanna (2018) a vánoční (2005, 2009, 2013, 2018). Soubor je také od r. 2007 spolupořadatelem Smečenského varhanního festivalu na nejstarší varhany střední Evropy. Z dlouhé řady koncertů a setkání s mnoha vzácnými lidmi rádi vzpomínáme na milou spolupráci s hercem Petrem Haničincem nebo s cimbálovou Muzičkou z Prahy. Ovšem nic z toho by nebylo možné bez přízně sponzorů a lidí nakloněných naší práci.