13. ročník
13. ročník
DPS Žďáráček
Žďár nad Sázavou - Kraj Vysočina
sbormistr Mgr. Dana Foralová, Mgr. Pavel Schmidt
klavírní doprovod
Mgr. Nonna Piňosová
záštitu udělil hejtman Mudr. Jiří Běhounek
www stránky sboru

Dříve občanské sdružení a nyní zapsaný spolek DPS Žďáráček, z.s. vznikl v roce 2010 na podporu dětského sborového zpěvu ve Žďáře nad Sázavou. Kapacita ZUŠ F. Drdly nemohla již pojmout zpěváky dětských sborů, a proto kvůli zachování tradice dětského zpěvu ve Žďáře n. S. (roku 1973 byl založen  DPS Žďáráček) vzniklo toto sdružení občanů, které úzce spolupracuje se ZUŠ F. Drdly. Pod svými křídly vede děti, kteří nejsou žáky ZUŠ, ale kteří chtějí zpívat v některém ze 4 sborů, a také učitele, kteří zde vyučují v odděleních Cvrčci I. a II. Další 2 vyšší oddělení sborového zpěvu jsou již vedena pod ZUŠ.


získaná ocenění:

2004 Neerpelt 1. místo Cum laude, 2005 Llangollend 3. místo