12. ročník
12. ročník
Radost Praha
Praha 7 - Praha
sbormistr PhDr. Jan Pirner
klavírní doprovod
MgA. Vladimír Kopáčik
záštita - Jan Wolf, radní hl. města Prahy
www stránky sboru

Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry. Děti z Radosti zpívaly v řadě evropských zemí, v letech 1994 a 1997 navštívily Kanadu. Těleso se pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a Státní operou v Praze. V uplynulých letech vystoupilo na Dvořákově Praze, Pražském jaru, Pražském podzimu a Dnech Bohuslava Martinů a spolupracovalo se rovněž se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Pražským filharmonickým sborem. Dětský koncertní sbor vedou sbormistři Jan Pirner a Vladislav Souček, klavíristy jsou Vladimír Kopáčik a Jitka Nešverová.  


získaná ocenění:

Těleso se pravidelně účastní mezinárodních soutěží (Bratislava, Cantonigròs, Celje, Kaunas, Llangollen, Montreux, Neerpelt, Preveza, Tours ad.), z nichž si odváží významná ocenění (Neerpelt – 1. cena „cum laude“ a 1. cena „summa cum laude“, Montreux – 3. cena „Excelent“, Kaunas – čtyři první místa a cena Grand Prix pro nejlepší sbor soutěže, Preveza – dvě stříbrné a jedna zlatá medaile).