11. ročník
11. ročník
Muscina
Kutná Hora - Středočeský kraj
sbormistr Jan Drahota
klavírní doprovod
MgA. Kateřina Fillová
záštitu sboru udělila hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

Sbor byl založen v roce 2005.

Základní repertoár sboru:  hudba stará, lidová, populární, dětská sborová literatura.

Místa koncertování:  Kutná Hora a okolí


získaná ocenění:

Zlaté pásmo v krajském kole ZUŠ 2016.