15. ročník
15. ročník
Plamínek Severáčku
Liberec 1 - Liberecký kraj
sbormistr Silvie Langrová, Radka Fryčová
klavírní doprovod
Eva Dvořáková

Sbor byl založen v roce 1958.

Základní repertoár sboru: lidové písně v úpravách Milana Uherka, Miroslava Raichla, Ilji Hurníka, sborový repertoár 20. a 21. století, písňové cykly Milana Uherka, Miroslava Raicha, Jolany Saidlové, Ilji Hurníka ad.., stará hudba

Místa koncertování - Divadlo F.X. Šaldy, ZUŠ Liberec, Technická univerzita Liberec, Vratislavice 101010, kostel Nalezení svatého Kříže Liberec


získaná ocenění:

účinkování v operních představeních Divalda F. X. Šaldy v Liberci ( Bohéma, Jakobín, Liška Bystrouška ), 1. místo na přehlídce sborů Zpíváme si pro radost, Turnov 2014, pravidelná účast na velkých koncertech Severáčku