12. ročník
12. ročník
Sluníčko
Kladno - Středočeský kraj
sbormistr Mgr. Eva Moučková, Bc. Lukáš Mekiňa
klavírní doprovod
Ivan Tatar, Dis.
záštita - hejtmanka Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
www stránky sboru
Sbor založen v roce 1993.
Základním repertoárem sboru jsou lidové písně a jejich úpravy, klasické skladby, dětské a populární písně.
Sbor má čtyři přípravná oddělení: Předškolní, Berušky, Pidisluníčko, Malé Sluníčko. Jejich přípravu mají na starosti čtyři učitelky. Všechny děti se od první třídy učí hře na flétnu a některé potom v ZUŠ na další nástroje.
Sbor účinkoval v Praze, Č. Budějovicích, Kladně, Lidicích, Borovanech, Budyni n.O., ve Francii, v Lotyšsku, Německu a Slovinsku.

získaná ocenění:

Celostátní přehlídka DPS v Českém Krumlově a Pardubicích.

Každoroční účast v krajských soutěžích.
Několikrát zlaté či stříbrné pásmo na krajské soutěži školních pěveckých sborů, dvakrát postup na ústřední přehlídku.
Dvakrát ocenění na soutěži Adventních písní s cenou P. Ebena v Praze.
Několikrát ocenění na přehlídce hudebních skupin v Budyni nad Ohří.
Účast na celostátní přehlídce "Světlo za Lidice".
Adventní koncerty v Praze a v Lidicích.