14. ročník
14. ročník
Dětský pěvecký sbor Randál ZUŠ Evy Randové
Ústí nad Labem - Ústecký kraj
sbormistr Jakub Houdek, Mgr. Jana Eichler Honců DiS., Vratislav Řezáč
klavírní doprovod
Vratislav Řezáč, řídí Mgr. Jana Eichler Honců Dis.
hejtman Ústeckého kraje

Sbor založen v roce: 2010

Základní repertoár sboru: lidové písně různých národů, skladby skladatelů 17. - 21. st. (J. J. Ryba, G. B. Pergolesi, B. Smetana, A. Dvořák, Z. Lukáš, a další. Česká i zahraniční populární píseň.

Místa koncertování: Spulupráce se Severočeským divadlem opery a baletu v Ústí nad Labem, koncerty na akcích školy, různá vystoupení nejenom v Ústeckém kraji


získaná ocenění:

Zlaté pásmo v krajské přehlídce s postupem do celostátního kola, zlátá, stříbrná a bronzová pásma v okresních a krajských přehlídkách.