11. ročník
11. ročník
Uherskohradišťský dětský sbor
Uherské Hradiště - Zlínský kraj
sbormistr Ivana Zámečníková
klavírní doprovod
Lucie Adamcová
záštitu sboru udělil hejtman Jiří Čunek

Sbor založen v roce 1978.

Základní repertoár sboru: úpravy lidových písní a capella i s doprovodem, duchovní písně, kánony, umělé písně odpovídající věku od 10 do 18 let členů sboru.

Místa koncertování: Uherské Hradiště a okolí, Zlín, Praha.


získaná ocenění:

Zahrada písní Praha – zlaté a stříbrné pásmo

Krajská přehlídka pěveckých sborů  - stříbrná pásma