12. ročník
12. ročník
Dětský pěvecký sbor Mariella Plzeň
Plzeň - Plzeňský kraj
sbormistr Mgr. Marie Nováková
klavírní doprovod
Mgr. Hana Bezděková
záštita - hejtman Bc. Josef Bernard
www stránky sboru

Dětský pěvecký sbor MARIELLA

působí již od r. 1990 v 15. základní škole v Plzni - Skvrňanech.  Zpívají v něm žáci     2. stupně základní školy a je považován za školní koncertní sbor.  Od založení tělesa stojí v jeho čele sbormistryně Marie Nováková, na klavír doprovází Hana Bezděková.

Repertoár sboru je velmi rozmanitý, zahrnuje sborové skladby od období renesance po současnost, a to jak z hudby artificiální, tak i nonartificiální, která je zvlášť blízká dětem staršího školního věku. Nevyhýbá se ani vícehlasým úpravám lidových písní, spirituálů a duchovních skladeb.

Mariella vyvíjí bohatou kulturní i humanitární činnost, získala četná ocenění na různých soutěžích a festivalech. Spolupracuje s Českým červeným křížem, charitou, Hnutím na vlastních nohou, Západočeským hudebním centrem aj.


získaná ocenění:

2013 vystupovala Mariella při Mši pro Evropu ve štrasburské katedrále

2015 oslavila 25 let své činnosti velkým koncertem uspořádaným v Divadle J.K.Tyla.

V několika posledních letech se sbor pravidelně zúčastňuje Evropského festivalu duchovní hudby Šumava

Mariella koncertovala v mnoha evropských zemích, zatím však zůstává nejvzdálenější destinací, kde sbor prezentoval své umění,  Californie v USA (2001).

Mariella se  zúčastnila i natáčení sborové epizody v pohádkovém filmu Jana Svěráka Tři bratři.