12. ročník
12. ročník
Dětský folklorní soubor Jitřenka
Český Krumlov - Jihočeský kraj
sbormistr Vladimíra Berná, Vlasta Dvořáková
jmenování sboru - Mgr. Miroslav Hrdina, odbor školství a tělovýchovy
www stránky sboru

Soubor založen v roce: 1975

Jsme soubor z Českého Krumlova a v našem repertoáru jsou zpracovávány původní písně a tance z oblasti Doudlebska, Českokrumlovska, Křemežska a Zlatokorunska.

Ve dvou odděleních máme téměř padesát členů. Nejmladším jsou teprve tři roky a ti nejstarší budou už brzy dospělí. Setkáváme se nejen na zkouškách a vystoupeních, ale jezdíme i na víkendová soustředění. Doprovází nás dvě dudácké muziky - jedna dospělá a druhá dětská.

Cílem spolku je ochrana a propagace kulturního dědictví České republiky a aktivní vytváření a provozování činností vedoucích k jeho naplnění. Spolek vede své členy k lásce k folkloru, lidovým písním, národním tancům a tradicím.

Základní repertoár sboru: folklor Doudlebska, Zlatokorunska a Křemežska

Místa vystupování: Česká republika, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Polsko, Srbsko, Chorvatsko, Rumunsko, Čína.