14. ročník
14. ročník

Zúčastněné sbory

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů "Světlo za Lidice 2021" proběhne v Památníku Lidice 1. června 2021.


Hradec Králové - Královéhradecký kraj
sbormistr PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Martin Červíček
www stránky sboru

České Budějovice - Jihočeský kraj
sbormistr Petra Nová
náměstek hejtmana JIhočeského kraje Mgr. Pavel Klíma

Ústí nad Labem - Ústecký kraj
sbormistr Jakub Houdek, Mgr. Jana Eichler Honců DiS., Vratislav Řezáč
klavírní doprovod
Vratislav Řezáč, řídí Mgr. Jana Eichler Honců Dis.
hejtman Ústeckého kraje

Cheb - Karlovarský kraj
sbormistr Eva Kůrková
klavírní doprovod
Eva Klimtová
hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek

Jihlava - Kraj Vysočina
sbormistr Mgr. Jana Jiráková
klavírní doprovod
Mgr. Eliška Vyhnálková
hejtman Kraje Vysočina

Pardubice - Pardubický kraj
sbormistr Zdeněk Kudrnka
náměstek hejtmana Pardubického kraje

Kladno - Středočeský kraj
sbormistr MgA. Tereza Nedomová
klavírní doprovod
Jan Vacek

Ostrava Mariánské Hory - Moravskoslezský kraj
sbormistr Dr Jan Mlčoch
klavírní doprovod
MgA. Jana Davidová
hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Hranice - Olomoucký kraj
sbormistr Markéta Lásková
klavírní doprovod
Gabriela Zdarsová
hejtman Olomouckého kraje

Brno - Jihomoravský kraj
sbormistr Mgr. Veronika Waldhansová
hejtman Jihočeského kraje

Plzeň - Plzeňský kraj
sbormistr Bedřiška Koželuhová
klavírní doprovod
Daniela Pytelková
hejtman Plzeňského kraje

Praha 4 - Hlavní město Praha
sbormistr Mgr. Karolína Řepová, Mgr. Anna-Marie Lahodová
klavírní doprovod
Olga Cviková
primátor Hlavního města Prahy MUDr. Zdeněk Hřib

Liberec - Liberecký kraj
sbormistr Mgr. Silvie Langrová, DiS.
klavírní doprovod
Eva Dvořáková
hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Uherské Hradiště - Zlínský kraj
sbormistr Ivana Zámečníková, MBA
klavírní doprovod
Lucie Adamcová