13. ročník
13. ročník

 

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2019"

Památník Lidice - 15. června 2019.

 

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR, MŠMT a krajských hejtmanů.

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko při 5. ZŠ Kladno

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“