11. ročník
11. ročník

 

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2018"

Památník Lidice - 10. června 2018.

 

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR, MŠMT a krajských hejtmanů.

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“