10. ročník
10. ročník
DPS Broučci
Valašské Meziříčí - Zlínský kraj
sbormistr Žaneta Bezděková
klavírní doprovod
Jana Bezděková
záštitu sboru udělil hejtman MVDr. Stanislav Mišák

Sbor byl založen v roce 2009.

Základní repertoár sboru tvoří písně umělé i lidové. Vzhledem k tomu, že sbor působí při církevní škole, má v repertoáru mnoho duchovních písní. Oblíbené jsou také muzikálové melodie.

Místa koncertování: Holešov, Odry, Opava, Ostrava, Praha, Valašské Meziříčí, Velehrad.

 


získaná ocenění:

Zlaté pásmo v regionální soutěži Chrám i tvrz         

Zlaté pásmo v Celostátní přehlídce školních pěveckých sborů v Uničově

Účast s postupem v Celostátní přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol.