10. ročník
10. ročník

 

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2016"

Památník Lidice - 11. června 2016.

Osobní záštitu převzal místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka

Uměleckou záštitu převzala Helena Vondráčková

 

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR, MŠMT a krajských hejtmanů.

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“