10. ročník
10. ročník
Pěvecký sbor Vocantes
Přerov - Olomoucký kraj
sbormistr Michal Sabadáš
klavírní doprovod
Stanislav Smoček
záštitu sboru udělil náměstek hejtmana Mgr. Radovan Rašťák

Sbor byl založen v roce 2011.

Základní repertoár sboru: lidové písně, umělé, duchovní, známá i méně známá díla světových skladatelů renesance, baroka i klasicismu, díla soudobých autorů a úpravy populárních skladeb.

Místa koncertování: Přerov, Olomouc, Prostějov, Krnov, Lidice, Úsov, Javoříčko, Hranice, Soběchleby, Paršovice, Dub nad Moravou,Tovačov, Bystřice pod Hostýnem, Pavlovice, Rokytnice, Kokory, Hradčany, Bochoř, Dluhonice.


získaná ocenění:

2011 - Vánoční koncert s Jaroslavem Svěceným v Hranicích

2012 - Vánoční koncert s Lubomírem Brabcem a Danielem Hůlkou

2015 - Mezinárodní sborová soutěž "Mundi cantat" Olomouc - stříbrná

          medaile v kategorii Pop, Jazz, Gospel