10. ročník
10. ročník
DPS Červánek
Poběžovice - Plzeňský kraj
sbormistr Mgr. Jitka Svobodová
klavírní doprovod
Jiřina Eretová
záštitu sboru udělil hejtman Václav Šlajs

Sbor založen v roce 2003.

Základní repertoár sboru: Dvojhlasé úpravy lidových písní (Široký, hluboký, Stojí hruška, Ten suchdolský rybník), kánony (Libera nos domine, Haleluja, Gloria, Doo – ba), úpravy písní pro děti od současných skladatelů (Zamotaná písnička, Jaro je jako neděle, Noty v hlavě), úpravy současných populárních písní (Cup song).

Místa koncertování: Sbor se výrazně podílí na kulturním dění ve městě Poběžovice, účinkuje na společných vystoupeních s partnerskou školou v německém Oberviechtachu, ve školním roce  2015/2016 přijal sbor nabídky zazpívat si na vánočním koncertě v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a zúčastnit se sušického sborového festivalu „Je kraj, kde voní tráva“.

 


získaná ocenění:

5 zlatých pásem z krajských přehlídek dětských pěveckých sborů,

1 absolutní vítězství na této přehlídce a postup na Celostátní přehlídku dětských pěveckých sborů v Uničově.