10. ročník
10. ročník
Pěvecký sbor RADOST
Nový Bydžov - Královéhradecký kraj
sbormistr Mgr. Eva Staňková
klavírní doprovod
Tomáš Zelenka
záštitu sboru udělil hejtman Bc. Lubomír Franc

Sbor byl založen v roce 2005.

Základní repertoár sboru:  stěžejním repertoárem jsou především vícehlasé lidové písně z Čech, Moravy, Slovenska, ale i jiných národů. V umělé tvorbě sbor čerpá z bohaté nabídky našich českých skladatelů, např. J. Maláta, A. Dvořáka, P. Ebena, P. Jistla, P. Jurkoviče, B. Martinů, Z. Lukáše, J. Temla, J. Saidlové, E. Hradeckého. Občas nahlédne i do okénka cizích autorů.   Výuka sborového zpěvu je zaměřena na reprezentaci školy na veřejných vystoupeních a koncertech konaných k příležitostem různých svátků a výročí.     

Místa koncertování:    Jiráskovo divadlo Nový Bydžov – setkání dětských sborů, Galakoncerty, Vlkov nad Lesy – Noci kostelů, Hořice, Chlumec nad Cidlinou, Lovčice, Humburky, Hradec Králové.


získaná ocenění:

zlatá pásma z let 2014, 2015 z Regionálních přehlídek školních pěveckých sborů pořádaných centrem podpory uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové.