10. ročník
10. ročník
Ostravský dětský sbor
Ostrava - Mariánské Hory - Moravskoslezský kraj
sbormistr Mgr. Daniela Střílková, Ph.D
klavírní doprovod
Jana Davidová
záštitu sboru udělil hejtman Miroslav Novák

Sbor byl založen v roce 1964.

Základní repertoár sboru: skladby českých klasiků sborové tvorby – Miroslava Raichla, Milana Uherka, Petra Ebena, ale i skladatelů Ostravska, například Eduarda Dřízgy.

Místa koncertování: Česká republika, Slovensko, Švýcarsko, Belgie, Německo, Španělsko aj.

 


získaná ocenění:

2003 - absolutní vítěz festivalu v Monreaux

2010 - 1. cena Cum laude na festivalu v Neerpeltu

2013 - zlaté pásmo na Slovakia Cantat