8. ročník
8. ročník

 

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2014"

Památník Lidice - 14. června 2014.

Osobní záštitu převzal místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka

Uměleckou záštitu převzala Leona Machálková
 

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR a MŠMT

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“