7. ročník
7. ročník
DPS Carmina bona
Zlín - Malenovice - Zlínský kraj
sbormistr Dana Kozárková
klavírní doprovod
Bronislava Zatloukalová
Záštita zatím neudělena
www stránky sboru
Sbor založen v roce 2000.
Základní repertoár sboru tvoří lidové písně ve vícehlasé úpravě, skladby autorů 16. století,
populární hudba 20. století – rock, pop (Queen, Presley, Beatles),
písně pro sbor současných autorů (Hradecký, Cohen).
Místa koncertování: Jezuitský kostel v Bratislavě, Smetanův sál v Sušici, Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, Radnice města Zlína a jiné prestižní sály krajského města.

získaná ocenění:

Benefiční koncert se Zuzanou Lapčíkovou,
hosté na CD Moravských Madrigalistů (2005),
zlaté nebo stříbrné pásmo opakovaně na krajských soutěžích
dětských pěvecký sborů s postupy do celostátní přehlídky,
natočení tří vlastních CD.