7. ročník
7. ročník

 

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2013"

Památník Lidice - 15. června 2013.

Osobní záštitu převzal místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka

Uměleckou záštitu převzala Monika Absolonová
 

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR a MŠMT

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“