7. ročník
7. ročník
Campanella Olomouc
Olomouc - Olomoucký kraj
sbormistr Jiří Klimeš, Marek Klimeš
klavírní doprovod
Lena Pulchertová
záštitu udělil hejtman Jiří Rozbořil
www stránky sboru
Sbor byl založen v roce 1967.
K základnímu repertoáru sboru patří lidové písně, tvorba starých mistrů i soudobá tvorba.
Místa koncertování: Olomouc, Bratislava, St. Petersburg, Bangkok, Buenos Aires...

získaná ocenění:

Největší úspěchy sboru: koncertní zájezdy a festivaly ve více jak 40 zemích Evropy, Ameriky a Asie.