7. ročník
7. ročník
DPS Resonance
Třebíč - kraj Vysočina
sbormistr Mgr. Helena Valová
klavírní doprovod
Anna Kolaříková, Dis., Dip. um. Vít Košíček
záštitu udělil hejtman Jiří Běhounek
www stránky sboru
Sbor založen v roce 1994.
Základní repertoár sboru:  Žánrové rozpětí tohoto tělesa je velmi různorodé - od klasických a lidových písní přes spirituály a jazz a k verzím muzikálových či popových melodií. Mezi nejoblíbenější autory patří Petr Eben, Zdeněk Lukáš, Bohuslav Martinů, Emil Hradecký, Miroslav Raichl a samozřejmě i skladby světových klasiků a stará hudba (baroko, renesance...).Výběr skladeb závisí většinou na dirigentce, není však zvláštností, že si děti přinesou či vyberou skladbu samy. 
Místa koncertování: Celá Česká republika, v Rakousku a Polsku.

získaná ocenění:

Největším úspěchem v oblasti soutěžních přehlídek je zlaté pásmo z regionálního kola DPS v Brně ze 30. dubna 2002 s cenou za nejlepší dirigentský výkon
a zlaté pásmo v krajském kole Vysočina v dubnu 2003 s postupem do celostátní přehlídky v Rychnově nad Kněžnou. 
V r. 2004 a 2008 sbor vybojoval bronzové pásmo v celostátní přehlídce V Novém Jičíně.
V letech 2005 - 2012 obsadil sbor, či jeho přípravné pokaždé ZLATÉ PÁSMO v regionální i krajské přehlídce DPS.
Celkem 6x se mu podařilo postoupit do Celostátní přehlídky.
Také se pravidelně účastní Celostátní soutěže Zahrada písní, kde se umísťuje v pásmech bronzových a stříbrných. 
K nejvýznamnějším akcím, patří festival duchovní hudby
"MUSICA SACRA ÜBER DIE GRENZEN", který se koná střídavě na rakouském a českém území.