7. ročník
7. ročník
Pěvecký sbor, Orchestr a sbor absolventů Gymnázia Jiřího z Poděbrad
Poděbrady - Středočeský kraj
sbormistr PhDr. Jaroslava Dunovská
klavírní doprovod
Ing. Tomáš Pergel, CSc.
záštitu udělil hejtman Josef Řihák
www stránky sboru
Sbor byl založen v roce 1997.
Základním repertoárem sboru jsou skladby z oblasti hudby artificiální a nonartificiální a hudba napříč stoletími.
Místa koncertování: Česká republika, SRN, Lucembursko, Švýcarsko, Švédsko, Francie.

získaná ocenění:

Natáčení pro Český rozhlas, vydání 3 CD a 1 DVD, zahraniční koncertní cesty a mezinárodní festivaly na českém území a v evropských zemích.