7. ročník
7. ročník
DPS Červánek
Červený Kostelec - Královéhradecký kraj
sbormistr Eva Kubečková
klavírní doprovod
Jaroslav Kubeček
záštitu udělil hejtman Lubomír Franc
www stránky sboru
Sbor byl založen v r. 1994.
Základní repertoár sboru jsou skladby z období baroka,romantismu a soudobá hudba, úpravy lidových i populárních písní.
Sbor účinkoval na mnoha tuzemských a zahraničních soutěžních i nesoutěžních festivalech např. Anglie, Španělsko, Švýcarsko, Itálie, Řecko, Thajsko.


získaná ocenění:

2009 - 1.cena na mezinárodní soutěži Llangolen, Anglie
2010 - zlatá medaile, Thajsko
2010 - Zlaté pásmo, Nový Jičín
2012 - 4.místo, Francie Tours