7. ročník
7. ročník
DPS Zpěváčci
Pardubice - Pardubický kraj
sbormistr Mgr. Monika Kadlecová
klavírní doprovod
Mgr. Radka Hronová
záštitu udělila radní Jana Pernicová
www stránky sboru
Sbor byl založen v roce 1999.
Působí na ZŠ Polabiny II v Pardubicích. která se specializuje jako jediná škola na Pardubicku na výuku rozšířené hudební výchovy. Tento projekt byl zahájen ve školním roce 1987 - 1988 a zahrnuje během vyučovacího týdne 3 hodiny hudební nauky a 2 hodiny sborového zpěvu.
Repertoár sboru je zaměřen na soudobou českou sborovou tvorbu, lidové písně z Čech, Moravy, ale také písně ze zahraničí, včetně spirituálů a vánočních koled.
Sbor účinkoval na mnoha místech České republiky (Pardubice, Loučná nad Desnou, Rychnov nad Kněžnou, Ostrava, Hořice, Litomyšl, Chrudim, Praha, Hradec Králové, Sezemice), na Slovensku a v Maďarsku.


získaná ocenění:

13 zlatých pásem z regionálních přehlídek
4x postup na celostátní přehlídku v Pardubicích, 2x v Rychnově nad Kněžnou 
Zlaté pásmo – Vánoční akordy Ostrava + titul Absolutní vítěz v kategorii,
Stříbrné pásmo z této soutěže
8 zlatých pásem z celostátní soutěže Zahrada písní Praha
Zlato a stříbro ze Svátků písní Olomouc – mezinárodní soutěž
3x spolupráce s Komorní filharmonií Pardubice