6. ročník
6. ročník
DPS Zvonky ZUŠ Hulín
Hulín - Zlínský kraj
sbormistr Mgr. Dana Zapletalová
klavírní doprovod
Mgr. Lenka Polášková
záštitu udělil hejtman MVDr. Stanislav Mišák
Sbor byl založen v roce 1998.
Sbor vystupuje na pravidelných jarních a vánočních koncertech a dalších akcích školy. Motivující je spolupráce se Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hulín, Holešovským dětským pěveckým sborem Moravské děti, filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a dechovými orchestry Hulíňané a Morava ZUŠ Hulín. Zvonky se také pravidelně zúčastňují přehlídek a mezinárodních soutěží. Nejvíce si váží účasti na festivalu Smetanova Litomyšl a celostátní přehlídce Světlo za Lidice.
 

získaná ocenění:

Poslední úspěchy:
2006 - Zlatá medaile v Mezinárodní soutěži adventní a vánoční
          hudby s cenou Petra Ebena v Praze 
2008 - Zlatá medaile na Celostátní soutěži dětských pěveckých
          sborů PORTA MUSICAE Nový Jičín
2008 - Dvě zlaté medaile na Mezinárodním festivalu
          Svátky písní Olomouc
2009 - Zlatá medaile na Mezinárodní soutěži
          Fr. Schuberta ve Vídni 
2009 - Zlatá medaile na Mezinárodním festivalu
          Svátky písní Olomouc
2010 - Zisk zlaté medaile a obhájení titulu vítěz
          kategorie na Mezinárodním festivalu
          adventní a vánoční hudby v Bratislavě.