6. ročník
6. ročník

 

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2012"

Památník Lidice - 10. června 2012.

Osobní záštitu převzal 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka

Uměleckou záštitu převzala Aneta Langerová
 

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR a MŠMT

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna

Motto přehlídky:
„Jsme děti, které zpívají lidickým dětem“