6. ročník
6. ročník
DPS Pramínek
České Meziříčí - Královéhradecký kraj
sbormistr Mgr. Marta Světlíková
klavírní doprovod
Jana Lepšová
záštitu udělil hejtman Bc. Lubomír Franc
www stránky sboru
Sbor byl založen v roce 2000 jako přípravka koncertního sboru Mezissimo.
Do základního repertoáru sboru patří lidové písně a jejich úpravy, umělá sborová tvorba pro dětské sbory.
Pěvecký sbor Pramínek zatím vystupoval zejména na regionální úrovni.

získaná ocenění:

V letech 2006, 2007 a 2011 -  Zlaté pásmo v oblastním kole Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Hradci Králové.