6. ročník
6. ročník
DS Medvíďata
Český Krumlov - Jihočeský kraj
sbormistr Mgr. Lukáš Holec
klavírní doprovod
Olga Reichlová
záštitu udělil hejtman Mgr. Jiří Zimola
Sbor byl založen v roce 1995.
Základní repertoár sboru tvoří adekvátní středověké, renesanční a barokní skladby, ale i soudobá převážně česká hudba či náročnější úpravy lidových písní nebo zpěvů ovlivněných jazzem a populární hudbou.
Sbor účinkoval na více než 40 místech v ČR, absolvoval zájezdy na Slovensko, do Itálie, Rakouska, Německa, Slovinska a Chorvatska.

získaná ocenění:

2004 - zisk zlatého pásma na „Porta Musicae Nový Jičín“
2006 - 1. cena na mezinárodním soutěžním festivalu v Neerpeltu, Belgie
2008 - zisk zlatého pásma v národních soutěžích „Zahrada písní Praha“ a „Porta Musicae Nový Jičín“                                  
2009 - 2. cena na festivalu v Llangollenu ve Walesu, Velká Británie
2011 - 3. cena na festivalu v katalánském Cantonigros, Španělsko