6. ročník
6. ročník
DPS TELČísla
Telč - kraj Vysočina
sbormistr Mgr. Pavel Salák
klavírní doprovod
MgA.Veronika Landecki
záštitu udělil hejtman MUDr. Jiří Běhounek
Sbor byl založen v roce 2008.
Základním repertoárem sboru jsou úpravy lidových písní, P. Eben: Truvérská mše, P. Šandera: Malá mše pro dětský sbor, P. Eben: Jarní popěvky.
Sbor účinkoval v Telči, Jihlavě a Třebíči.

získaná ocenění:

2009 - vítězství v krajském kole Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů a postup na tuto přehlídku
2010 - účast na absolventském koncertě svého sbormistra Pavla Saláka