4. ročník
4. ročník
DPS Puellae cantantes
Litoměřice - Ústecký kraj
sbormistr Jindřiška Bohatová, Roman Pallas
klavírní doprovod
Saša Pallasová
záštitu udělila hejtmanka Jana Vaňhová
www stránky sboru
Sbor byl založen v roce 1970.
Dívčí sbor se zaměřením na originální sborovou tvorbu pro dívčí / ženské hlasy a premiérová provedení skladeb mladých českých autorů.
Sbor vystupoval na festivalech a soutěžích po celé České republice. V zahraničí se zúčastnil festivalů  v Anglii, Belgii, Francii, SRN, Polsku a v Maďarsku.

získaná ocenění:

2002 - 1.cena na mezinárodním hudebním festivalu pro mládež v Neerpeltu, Belgie
2003 - zlatá medaile na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc
2008 - zlatá medaile na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc
2009 - zlatá medaile na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc