4. ročník
4. ročník

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů

"SVĚTLO ZA LIDICE 2010"

Památník Lidice - 12. června 2010.

Osobní záštitu převzal předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka
Uměleckou záštitu převzala Lucie Bílá

Přehlídka je organizována s podporou MK ČR a MŠMT

Vyhlašovatelé: Památník Lidice, Obecní úřad Lidice
a dětský pěvecký sbor Sluníčko z Kladna