4. ročník
4. ročník
Chlapecký sbor BONIFANTES
Pardubice - Pardubický kraj
sbormistr Jan Míšek, Martin Kudrna
klavírní doprovod
Jarmila Kubátová
záštitu převzala radní Jana Pernicová
Sbor byl založen v roce 1999
Základní repertoár tvoří kantátová tvorba všech období, doménou je historicky poučená interpretace staré hudby a interpretace hudby soudobé.
Sbor koncertoval v celé Evropě i v USA.
 

získaná ocenění:

Absolutní vítězství v několik mezinárodních soutěžích, zisk 15 zlatých medailí.